Home > Services > The Business Value of Epicor for Manufacturing

Λύσεις Epicor για τη Βιομηχανία

Μελέτη της IDC ανέδειξε την ευρεία προστιθέμενη αξία που απολαμβάνουν οι χρήστες του Epicor Kinetic

The Business Value of Epicor for Manufacturing

© 2022 IDC Research, Inc.

Η έρευνα κατέγραψε την ευρεία προστιθέμενη αξία που απολαμβάνουν οι χρήστες του Epicor Kinetic από την αξιόπιστη κι αποτελεσματική αναβάθμιση των καθημερινών λειτουργιών αλλά και τη σημαντική αύξηση παραδοσιακών δεικτών επιχειρηματικών επιδόσεων

Καθολικά ενισχυμένες παραγωγικές και επιχειρηματικές επιδόσεις

14.2% αυξημένα έσοδα
14.2% αυξημένα έσοδα
373% RoI (τριετία)
373% RoI (τριετία)
9 μήνες περίοδος αποπληρωμής
9 μήνες περίοδος αποπληρωμής
+2,6% περιθώριο μεικτού κέρδους
+2,6% περιθώριο μεικτού κέρδους
+34% όγκου παραγωγής
+34% όγκου παραγωγής
94% έγκαιρες παραδόσεις
94% έγκαιρες παραδόσεις

Η μελέτη συνοπτικά

Η μελέτη ανέδειξε τα σημαντικά οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις της Βιομηχανίας από την επιλογή του Epicor Kinetic, ειδικά σχεδιασμένου για τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς.

Οι επιχειρήσεις που επέλεξαν Epicor Kinetic απολαμβάνουν κατά μέσο όρο 14,2% υψηλότερα έσοδα.

Βασικοί συντελεστές σε αυτό το θεαματικό αποτέλεσμα αποτελούν

  • οι πλούσιες λειτουργικότητες του Epicor Kinetic που προσαρμόζονται πλήρως στις εκάστοτε απαιτήσεις, στα υψηλά επίπεδα αυτοματοποίησης βασικών λειτουργειών, εξασφαλίζοντας την αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση πελατών
  • στον εξορθολογισμό των διαδικασιών παραγωγής και του σχετικού κόστους
  • τη στοιχειοθετημένη λήψη αποφάσεων μέσω της άμεσης πρόσβασης σε έγκυρα δεδομένα.

Παρατηρείται σημαντική διεύρυνση των περιθωρίων , κυρίως μέσω της θετικών επεμβάσεων σε θέματα λειτουργίας και της συνακόλουθης μείωσης των σχετικών εξόδων.

Πρακτικά, σημειώνεται αύξηση του μέσου περιθωρίου μεικτού κέρδους κατά 2,6% και κατά 1,5% για το καθαρό κέρδος αντίστοιχα.

Η μελέτη σημειώνει πως, οι επιχειρήσεις που επέλεξαν τις λύσεις της Epicor για τη Βιομηχανία, σε ορίζοντα τριετίας θα απολαύσουν οφέλη από την εν λόγω επένδυση ύψους 2 εκατομ. δολλαρίων (ανά 100 χρήστες), τα οποία και προκύπτουν αθροιστικά από τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, τη μείωση του κόστους διαχείρισης αποθεμάτων αλλά και την ευρύτερη θετική επίδραση στις οικονομικές επιδόσεις τους. 

Με αυτά σαν δεδομένα, η σχέση «κόστους - οφέλους» που προκύπτει από την επένδυση στο Epicor Kinetic διαμορφώνει το αναμενόμενο RoΙ σε 373% (τριετίας), επιτυγχάνοντας ισοσκελισμένη λειτουργία (έξοδα vs έσοδα) εντός 9 μηνών!

Οι λύσεις της Epicor για τη Βιομηχανία εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερη και ανθεκτικότερη καθημερινή λειτουργία.

Αναλυτικότερα, επιχειρήσεις που εμπιστεύονται την πλατφόρμα Epicor Kinetic αναφέρουν πως το εν λόγω σύστημα παρέχει ένα στιβαρό υπόβαθρο ομαλής λειτουργίας, επιτρέποντάς τους να εκμεταλλεύονται κάθε νέα ευκαιρία εμπορικής επέκτασης.

Οι ερωτώμενοι εστίασαν στη θετικότατη συμβολή του στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 34%, στη μείωση του συνολικού χρόνου εξόδου προς την αγορά (time-to-market), καθώς και στη διαμόρφωση αποδοτικότερων, σταθερών παραγωγικών διαδικασιών.

Οι διαδικασίες παραγωγής συχνά χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματική λειτουργία, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν περιστατικά διακοπής λειτουργίας σε απρόβλεπτη στιγμή καθώς και δυσκολίες στη συντήρηση των μηχανημάτων.

Σύμφωνα με τη μελέτη της IDC, οι επιχειρήσεις που επέλεξαν το Epicor Kinetic απολαμβάνουν άμεση κι έγκαιρη πρόσβαση σε δεδομένα που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν το διαθέσιμο εξοπλισμό κατά 12% καλύτερα, κερδίζοντας ~100Κ$ ετησίως, και ταυτόχρονα, μειώνοντας τη φύρα (scrap) κατά 18%.

Στη βιομηχανία, η ικανοποίηση των πελατών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοση των παραγγελιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της IDC, τα αυξημένα επίπεδα ορατότητας και εποπτείας κάθε σταδίου της παραγωγικής διαδικασίας εξασφαλίζουν την τήρηση ακόμα και «σφιχτών» χρονοδιαγραμμάτων!

Συγκεκριμένα, σχεδόν το σύνολο των παραγγελιών (94%) εξυπηρετείται βάσει προγράμματος, αφού καταγράφεται βελτίωση των χρόνων έγκαιρης παράδοσης κατά 39%!

Με τις προσδοκίες των πελατών στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, μια ολοκληρωμένη ERP λύση σας βοηθά να αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα σας, και να απλοποιήσετε πλήρως την παραγωγή και την παράδοση.

Κατεστραμμένα μηχανήματα σε μια μονάδα παραγωγής, κακή παρακολούθηση της παρτίδας αποθεμάτων σε μια αποθήκη , άγνωστη κατάσταση πρώτων υλών.

Mια πληθώρα προβλημάτων μπορεί να ταλαιπωρήσει την επιχείρησή σας ειδικά όταν δεν έχετε άμεση εικόνα στις ξεχωριστές λειτουργίες κάθε τοποθεσίας. Μια ολοκληρωμένη ERP πλατφόρμα θα πρέπει να τροφοδοτεί την ορατότητα από άκρο σε άκρο, ανεξάρτητα από το πόσο γεωγραφικά διεσπαρμένες είναι οι λειτουργίες σας.

Τα στελέχη της IDC αξιολόγησαν την επίδραση των λύσεων της Epicor για τη Βιομηχανία σε ποικιλία δεικτών ποιότητας. Ενδεικτικά, αναφέρουν πως με το Epicor Kinetic ουσιαστικά ελαχιστοποιείται η συχνότητα και οι αρνητικές επιπτώσεις τυχόν λαθών (39% λιγότερα), ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η ταχύτερη επίλυση προβλημάτων κατά 19%.

Σύμφωνα με τη μελέτη της IDC, η αξιοποίηση του Epicor Kinetic εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία στο χώρο παραγωγής και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα παραγωγικότητας του προσωπικού κατά 9%!

Οι λύσεις της Epicor στον τομέα της Βιομηχανίας μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη διαχείριση αποθεμάτων της επιχείρησής σας.

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται πως οι χρήστες του Epicor Kinetic ολοκληρώνουν κατά μέσο όρο 38% περισσότερους «κύκλους» ανανέωσης αποθεμάτων ετησίως, αποφεύγοντας απώλειες εσόδων ύψους ~270Κ $ , κατορθώνοντας να έχουν τα απαραίτητα αποθέματα α’ υλών για την έγκαιρη κάλυψη της ζήτησης.

Μην χάσετε την ευκαιρία!

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του ΕΣΠΑ 2021-2027, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να προχωρήσετε σε παρεμβάσεις όπως

smart factory graph 2
contact us graph

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα! Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα!