Home > Services > Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έως και 50% επιδότηση

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε!

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σκοπός και Αντικείμενο

H νέα δράση θα επιδοτήσει επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του ελληνικού βιομηχανικού κλάδου που θέλουν είτε να προχωρήσουν στην ψηφιακή τους μετάβαση είτε να ενισχύσουν το ψηφιακό τους αποτύπωμα! 

Ένταξη σε διαφορετικές υπο-δράσεις, ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες σας! 

Ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 18.000 €
Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός : 1.200.000 €

smart factory graph 2

Μην χάσετε την ευκαιρία!

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του ΕΣΠΑ 2021-2027, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να προχωρήσετε σε παρεμβάσεις όπως

smart factory graph 1

Εργαλεία και Λύσεις για να επιλέξετε

Μέσω των εξειδικευμένων ERP λύσεων της Epicor, βοηθάμε μεσαίες και μεγάλες εταιρείες της βιομηχανίας να διαχειρίζονται πολύπλοκες απαιτήσεις διαδικασίας παραγωγής, να διασφαλίζουν την αποδοτικότητα της παραγωγής και να υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών  τους, διατηρώντας παράλληλα το κόστος σε χαμηλά επίπεδα.  

Η ATC είναι ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης και ο Αποκλειστικός Διανομέας για τα προϊόντα της Epicor από το 2001, έχοντας παραδώσει με επιτυχία έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της κατασκευής, της αλυσίδας εφοδιασμού, των βιομηχανικών μηχανημάτων, των ηλεκτρονικών και της υψηλής τεχνολογίας.

Κατηγορίες ενισχύσεων

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%, αναλόγως των διαφορετικών επενδυτικών αναγκών, την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα κάθε επιχείρησης.

Η υπό-δράση "Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ" αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

  • Συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός:  από 50.000 € έως και 650.000 €
  • Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης επένδυσης: 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, περιλαμβάνουν την  προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (ERP), διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κλπ. καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (μελέτες, συμβουλευτική κλπ).

Η υπό-δράση "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ" αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. 

  • Συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός:  από 200.001 € έως και 1,200.000 €
  • Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης επένδυσης: 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, περιλαμβάνουν την προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού (ERP), ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κλπ. 

Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες σχετικές με υπηρεσίες για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων, πιστοποίηση συστημάτων, κλπ.

Δικαιούχοι Δράσεων 2 & 3

Yφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά τα εξής:

Δικαίωμα υποβολής μίας επενδυτικής πρόταση ανά ΑΦΜ

Κάθε επιχείριση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε 2η δράση μόνο στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αποπληρωμή της εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης στη παρούσα Πρόσκληση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται άμεσα (FiFo) με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Μέγεθος και Αντικείμενο

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 250 άτομα προσωπικό)

Περίοδος Χρήσης

Τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, και τουλάχιστον μία (1) πλήρη,  διαχειριστική χρήση

Ιδιωτική συμμετοχή

Εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%, χωρίς να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης

Ψηφιακή ωριμότητα

Να συγκεντρώνουν κατ’ελάχιστο βαθμό 80 (Δράση 2) ή 70 (Δράση 3) στο σχετικό ερωτηματολόγιο

Δραστηριότητα

Δραστηριότητα στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος

Μονάδες Εργασίας

Συγκεκριμένες , κατ΄ελάχιστο ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας  κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης , ανάλογα με τη Δράση  (5 ή 9)

 

Επενδυστικά σχέδια

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης

Βαθμολογούμενα κριτήρια

Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 (περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου, αριθμό εργαζομένων – ΕΜΕ και ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης)

contact us graph

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα! Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα!